Ketenintegratie

Met ketenintegratie denken we bij Van Aalst Elektro in een structurele vorm van samenwerking. Dit nieuwe werken vergt verantwoordelijkheid nemen, anticiperen en flexibel reageren op veranderende situaties, en dat op alle niveaus; van management tot uitvoerder en monteur. Je moet bereid zijn zaken op elkaar af te stemmen en het geduld opbrengen om met elkaar in een leerproces terecht te komen. Ketenintegratie is een middel, geen doel op zich. Van Aalst Elektro heeft ervaring met de verschillende werkmethoden. Door onze gestructureerde werkwijze kunnen we snel en flexibel schakelen.

Building Information Model (BIM)
Bij Van Aalst Elektro is men ervan overtuigd dat BIMmen grote toekomst heeft. Er zijn grote veranderingen gaande in de manier van aanbesteden. Net als Van Aalst Elektro zijn veel bedrijven zoekend naar de beste wijze hoe met BIMmen om te gaan. Omdat steeds meer architecten, constructeurs, installateurs en bouwbedrijven met BIM-software aan de slag gaan, komt het geïntegreerd ontwerpen nu in een stroomversnelling. Je kunt er ontzettend veel mee, BIM grijpt veel verder in op onze corebusiness en heeft invloed op de gehele werkwijze van een bedrijf. BIM vraagt dus om visie en beleid aan de directietafel. Het succes is bovendien sterk afhankelijk van de aanwezige kennis, capaciteit en creativiteit van onze Revit modelleur. Het vereist namelijk anders denken en werken dan tekenen in AutoCAD.

Van Aalst Elektro werkt vaak in bouwteams en zijn daarin verantwoordelijke voor het ontwerpen, installeren en onderhouden van de complete technische installaties. Al jaren geleden beseften wij dat alle technische installaties in het ontwerpstadium beter geïntegreerd dienden te worden. Behalve dat daarmee kosten te besparen zijn tijdens de uitvoering van het project en de gehele onderhoudsperiode, kan men door geïntegreerd te ontwerpen ook de faalkosten beter reduceren. Een digitaal Bouw Informatie Model (BIM) van een bouwwerk waarin alle relevante informatie is opgeslagen maakt een ontwerp namelijk voor iedereen inzichtelijker.

Bij Van Aalst Elektro zagen we dat het aandeel van de technische installaties in bouwprojecten de afgelopen jaren sterk is toegenomen en heeft daar tijdig op geanticipeerd. In het programma van eisen leggen opdrachtgevers van bouwprojecten steeds vaker de nadruk op duurzaamheid en lagere onderhoudskosten. Daar kunnen wij met de technische installaties in grote mate aan bijdragen, zeker als wij als Van Aalst Elektro vroegtijdig bij een project worden betrokken. In tegenstelling tot collega’s in de markt willen wij niet langer afwachten maar zijn inmiddels begonnen met 3D-ontwerpen in Stabicad for Revit. Er zijn verschillende vergelijkbare applicaties, maar het marktaandeel van Autodesk Building Design Suite is wereldwijd zo groot dat wij besloten hebben om te gaan investeren in Revit. Voor clash detectie gebruiken we onder andere Tekla BIMsight. Door het gebruik van deze pakketten hebben we alle mogelijkheden te participeren in iedere BIM werkomgeving

Werken volgens BIM model staat voor een gestructureerde informatie-uitwisseling tussen alle partijen binnen een bouwproject en voorkomt overdrachtsfouten. De gegevens blijven inzichtelijk bij eventuele nieuwe werkzaamheden of aanpassingen. Bovendien wordt in de toekomst eenvoudiger van de opgeslagen ervaringen gebruikgemaakt. Ook het werken met driedimensionale software is onderdeel van de werkwijze. De verschillende partners in het project maken eenvoudig aanpassingen in het ontwerp voor wat betreft hun aandeel in de werkzaamheden en het is direct inzichtelijk wat dat voor de ander betekent én voor het totale project. Building Information Model past binnen lean bouwen en ketenintegratie.

Lean
Lean bouwen is oog hebben voor elkaars belangen op het bouwproject en dat vertaalt zich bijvoorbeeld in het samen met bouwpartners opstellen van planningen, waarbij de monteurs actief deelnemen in het opstellen van hun eigen deelplanning.