Woningbouw

Woningbouw

Het aanbrengen van elektrotechnische installaties in renovatie en nieuwbouwwoningen is een specialisme.
Om alle werkzaamheden optimaal uit te kunnen voeren zijn allereerst mensen nodig met kennis en ervaring in deze speciale discipline, mensen die hun vak verstaan en er plezier in hebben om in dit segment werkzaam te zijn.

De juiste voorbereiding, nauwkeurig werken, een perfecte afstemming van de werkzaamheden zijn essentieel om een optimaal resultaat te bereiken.
Van Aalst Elektro heeft een gespecialiseerde afdeling woning- en nieuwbouw met medewerkers welke beschikken over de benodigde kennis en specialisme behorend bij dit vakgebied.

Natuurlijk is het eindresultaat altijd een perfect functionerende installatie, maar het traject er naar dit eindresultaat is wezenlijk anders dan het traject bij een utiliteitsbouwproject. Bij nieuwbouw van woningen worden de meeste installatie-onderdelen immers in het beton gestort, hierdoor zijn vergissingen achteraf heel lastig te corrigeren. In een renovatie woningbouwproject is vooral de coördinatie van groot belang, net als een goed inzicht in de bestaande situatie. Voor zowel nieuwbouw als renovatie van woningen geldt dat de planning altijd strak is en dat alle partijen zich aan alle afspraken moeten houden om de voortgang te continueren.
Wij zullen altijd meedenken in het opzetten van de planning en alles in het werk stellen om ons aan de gestelde deadlines te houden.

Behalve kennis van elektrotechniek – die vanzelfsprekend is bij Van Aalst Elektro –beschikken wij ook over de nodige bouwkundige kennis, inzichten en ervaring.
Kennis van alle voorkomende bouwmethoden zoals breedplaat, kanaalplaat, tunnelbouw en prefab is van essentieel belang. Wij denken binnen het gehele bouwproces zowel als installateur als bouwkundig aannemer, hierdoor zijn we altijd een volwaardige bouw- installatie en gesprekspartner.

Voor Van Aalst Elektro is het mogelijk seriematige projecten uitvoeren, maar wij zijn net zo sterk in alle mogelijke elektrotechnische installaties voor enkelvoudige woningen. Het gaat dan zowel om nieuwbouw als renovatie. Dit kan variëren van eenvoudig uitgevoerde installaties tot compleet geautomatiseerde en beveiligde woningen met geavanceerde domotica-systemen.
Van Aalst elektro heeft alle kennis in huis om deze projecten zelfstandig te ontwerpen, te installeren en te onderhouden.